ДОБРОДОШЛИ

Посвећеност раду и разумевање потреба наших клијената су основе добре сарадње

Можете нам се обратити у случају постојања правног проблема који ћемо решити брзо и економично.

dashboard

Главне области рада

Поседујемо деценијско искуство у саветовању домаћих и иностраних клијената у широком спектру спорних и ванспорних питања.

business_center

Привредно право

Саветујемо стране и домаће појединце и корпоративне клијенте у оснивању и одржавању разних форми пословних субјеката.

repeat

Спорови

Наш професионални приступ је заснован на превенцији и решавању конфликата. Циљ нам је да покушамо да разрешимо спорове мирним путем.

credit_card

Потраживања

Једна од главних области рада адвокатске канцеларије Чејовић је и пружање свих судских и вансудских услуга у B2C и B2B наплати потраживања.

how_to_reg

Радно право

Саветујемо наше клијенте да уреде радне односе који ће им омогућити конструктивно радно окружење и спречавање настанка спора.

domain

Непокретности

Заступамо и купце и продавце у комерцијалним и стамбеним пројектима, реструктурирању непокретности и хипотекарних средстава.

О НАМА

о нама

Адвокатску канцеларију Чејовић са седиштем у Београду, основао сам 2009. године, са циљем пружања свеобухватних правних услуга којим се постиже додатна вредност за клијенте. Данас, ми смо тим вредних, стрпљивих и флексибилних адвоката.

Наша обавеза је да помогнемо својим клијентима. То постижемо на основу детаљног сазнања о њиховим активностима на терену. Посвећеност раду и разумевање њихових потреба су основe добре сарадње. Ова филозофија повећава наш допринос њиховом раду.

Ако не желите да се загубите у правном жаргону, суочени са прописима које не разумете, ми ћемо Вам дати само јасна објашњења и препоруке. Једино држећи Вас у потпуности информисане, можемо Вам пружити бољу услугу.

Наша референтна листа пружених правних услуга укључује бројне домаће и стране компаније, као и велики број појединаца. Листа клијената је доступна на Ваш захтев само у случајевима који су у складу са правилима пружања адвокатских услуга.

ПОСЛОВНА ПИТАЊАmove_to_inbox